Landwirtschaftliche Fachberatung Rind

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen?

Dann sprechen Sie gerne Ihre landwirtschaftliche Fachberatung Rind an:

Dipl. Ing. Agrar (FH), MBA Michael Kandert
Telefon: 0172 / 84 16 212
E-Mail: Michael.Kandert@msd.de
Dr. Stefanie Ostler
Telefon: 0172 / 85 96 814
E-Mail: Stefanie.Ostler@msd.de
Dr. Gregor Sigl
Telefon: 0173 5236217
E-Mail: Gregor.Sigl@msd.de
Dipl.- Ing. agr. Dirk Stottko
Tel.: 0172 / 85 96 318
E-Mail: Dirk.Stottko@msd.de